Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร

สายการบิน VietJetAir ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร เรามีนโยบายการเก็บข้อมูลเป็นความลับในระบบ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหรือต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตัวแทนขายตั๋วในนามของสายการบิน นโยบายการเก็บข้อมูลเป็นความลับมีดังนี้

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูล
  สายการบินเก็บข้อมูลของผู้โดยสารเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสายการบิน ในกรณีที่ผู้โดยสารได้ใช้บริการกับเรา เราจะเก็บข้อมูลในส่วนของ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ข้อมูลและรายละเอียดการเดินทางของผู้โดยสารที่ผ่านมา ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารในอนาคต ในบางกรณีเราอาจเก็บข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลให้เราเพื่อให้เราออกตั๋วโดยสาร หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการอื่นๆที่เป็นตัวแทนของเรา
 2. ขอบเขตการใช้ข้อมูล เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้
  1. เพื่อดำเนินการสำหรับเตรียมการเดินทางและการขนส่งสินค้าและสัมภาระสำหรับท่าน
  2. เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและสามารถนำมาใช้ในโปรแกรมสะสมแต้มในอนาคต
  3. ใช้สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการวิจัย เพื่อพัฒนาส่วนของสายการบินในอนาคต
 3. ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารจะเก็บไว้จนกว่าผู้โดยสารได้แจ้งยกเลิกข้อมูล
 4. ที่อยู่ของหน่วยงานเก็บฐานข้อมูลผู้โดยสาร
  บริษัท สายการบินเวียตเจ็ทแอร์
  • ที่อยู่สำนักงานประจำเวียตนาม: ชั้น 8 อาคาร ซี.ที พลาซ่า 60A เตรื่องเสิน แขวง 2 เขต ตึงบิน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
   หมายเลขโทรศัพท์: 1900 1886 ที่อยู่อีเมล: info@vietjetair.com
  • ที่อยู่สำนักงานประจำประเทศไทย: บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด ยูนิต A1-602B ชั้น1 คอนคอร์ส A อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 7 ราชาเทวะ แขวงบางพลี เขตสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
   หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-089-1909
 5. การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่าน รวมถึงการแก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการ
  ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อยกเว้นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อมีสิทธ์เข้าถึงข้อมูลนั้นๆ
  สำหรับสมาชิกที่สมัครรับแจ้งข่าวสารจากทางสายการบิน ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตามต้องการ ท่านสามารถเข้าเว็บไซส์ของสายการบินเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ อีเมล์ หรือภาษา รวมถึงยังสามารถเลือกประเภทข่าวที่ท่านสนใจได้อีกด้วย
 6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
  สายการบินอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สาม เช่น บริษัทที่ได้ลงนามสัญญากับเรา เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและท่องเที่ยว บริษัทจัดจำหน่ายตั๋วและบริการชำระเงิน เพื่อรวบรวมข้อมูลและเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสาร นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับหน่วยงานรัฐบาล กรมศุลการกรและฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารเองอีกด้วย

  นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น ทางสายการบินจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นจะได้รับการยินยอมจากท่าน เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จำเป็นในการบังคับใช้ทางกฎหมายหรือจำเป็นต้องตรวจสอบกิจกรรมทางอาญาที่ต้องสงสัย

  หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ท่านสามารถสอบถามได้ที่ :
  ที่อยู่สำนักงานประจำเวียตนาม: ชั้น 8 อาคาร ซี.ที พลาซ่า 60A เตรื่องเสิน แขวง 2 เขต ตึงบิน เมือง โฮจิมินห์
  หมายเลขโทรศัพท์: 1900 1886 อีเมล: info@vietjetair.com

  ที่อยู่สำนักงานประจำประเทศไทย: บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด ยูนิต A1-602B ชั้น1 คอนคอร์ส A อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 7 ราชาเทวะ แขวงบางพลี เขตสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-089-1909
 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  สายการบินสามารถแก้ไขนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ตามความเหมาะสมของการทำงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เราจะแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน